O projektu

Hlavní cíl akce Dožínky na Letné je podpora zemědělství, agroturistiky, folkloru, tradice a historie.
Na Letenské pláni je pro návštěvníky připraven jeden z největších farmářských trhů, jaké kdy Praha zažila, poukazující na každodenní činnost a plody práce farmářů. Můžete se těšit na prezentaci jednotlivých zemědělských svazů, vystoupení folklorních souborů z celé České republiky, bohaté ochutnávky českých a moravských vín, ukázky historické zemědělské techniky, prohlídky Národního zemědělského a Národního technického muzea zdarma.
Dožínky na Letné 2019 pořádá Zařízení služeb Ministerstva zemědělství.

AKTUALITY

Dožínkové obyčeje
Ve slovanské lidové kultuře se jedná o svátky sklizně, které se slaví na konci žní. Co patří mezi tradiční dožínkové
Read more.
Do Národního technického muzea bude zvýhodněné vstupné 50,-Kč
V rámci akce Dožínky na Letné a Dnů evropského dědictví bude do Národního technického muzea zvýhodněné vstupné 50,-Kč
Read more.

svazy

Říkáte si, k čemu vlastně takový zemědělský svaz slouží? Jedná se především o organizace např. podnikatelů v zemědělství
a jsou dobrovolné, nevládní a nepolitické sdružení zemědělských podniků, družstev, zemědělců a mnoha dalších.

Během Dožínek na Letné se Vám budou svou činností prezentovat ty nejvýznamnější zemědělské svazy v České republice.
Jaké to tedy jsou?

Český svaz chovatelů – sdružuje chovatele králíků, drůbeže, holubů, zpěvných kanárů, okrasného a exotického ptactva a další drobní hlodavce. Spolek chovatele nejen sdružuje, ale také se snaží o prohlubování jejich znalostí, a tak vydává například odborný časopis.

Český svaz včelařů – hlavním úkolem je výchova včelařské mládeže a zvyšování odbornosti dospělých členů. Pod jeho hlavičkou nyní působí na 136 včelařských kroužků.

Český zahrádkářský svaz – pomáhá svým členům s problémy vznikajícími v souvislosti se zahrádkářskou činností a má k těmto účelům své odborné poradny. Vede členy k zájmovému využití volného času a velký důraz klade i na sociální využívání zahrádek a na výchovu mladé generace ve vztahu k přírodě.
Pravidelně vydává časopis Zahrádkář. Každoročně uveřejňuje odborně-výchovné a propagační materiály pro děti.

Moravská banka vín – ve své činnosti se snaží propojit dlouholetou tradici moravského vinařství a pohostinnosti s nejnovějšími trendy v evropském a světovém vinařství.

Nadace dřevo pro život – tuto nadaci dokonale vystihuje její motto: Dřevo je naše budoucnost.

 Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun – Škola umožňuje středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou v oborech Agropodnikání a Veterinářství. Zároveň se angažuje v odborné činnosti a spolupracuje s významnými vědecko-výzkumnými institucemi. 

 

Przechwozd – spojuje dva světy chovu miniaturních koní plemene Falabella a jezdeckých koní plemene Kinský.

Svaz mladých agrárníků – neziskové nevládní občanské sdružení zastupující mladou zemědělskou veřejnost a venkovskou mládež, které mladé agrárníky podporuje již od roku 1999.

Střední rybářská škola Vodňany – škola byla založena již v roce 1920 a je jedinou školou jak v rámci České republiky, tak i v mezinárodním měřítku vyučující studijní obor Rybářství.

Zemědělský svaz České republiky – jako jedno ze tří společenstev je začleněn do Agrární komory České republiky. Obhajuje a prosazuje zájmy svých členů v oblasti produkce, odbytu a zhodnocování zemědělské produkce.

Výzkumný ústav zemědělské techniky –Ústav zajišťuje výzkum a vývoj v oborech zemědělské techniky, technologie, energetiky a výstavby. Provádí kontroly technického stavu dojících zařízení, provozní měření hluku a prachu a také konzultace ohledně řešení stájí pro dojnice. Zaměřuje se také na návrhy a posouzení výroby biopaliv a poradenství pro bioplynové stanice.

 

 

Dožínky na letné 2019

Dožínky na letné 2018

Dožínky na letné 2017

Tento projekt podporuje
www.eagri.cz

Realizace projektu
Zařízení služeb MZe s.p.o.
Těšnov 65/17, Praha 1
www.zsmze.cz

Další projekty
Ryba na talíř
Měsíc biopotravin
Medová snídaně
Poznej svého farmáře

Kontakt
Petra Podařilová / Ředitelka 
+420 770 182 600
petra.podarilova@zsmze.cz 

Lenka Sedláková / Vedoucí 
+420 770 125 624
lenka.sedlakova@zsmze.cz 

Close Menu